SkaiTopas - braižymui pagal techninių reikalavimų reglamentą GKTR 2.11.03:2014 „TOPOGRAFINIŲ ERDVINIŲ OBJEKTŲ RINKINYS IR TOPOGRAFINIŲ ERDVINIŲ OBJEKTŲ SUTARTINIAI ŽENKLAI“.

Plačiau apie programą...

 

Pagindinės programos SkaiTopas savybės:

  • su programa nesudėtinga dirbti;
  • pritaikyta nebrangaus grafinio redaktoriaus BricsCAD Pro/Platinum V17 - V20 terpei;
  • taip pat veikia ir grafinio redaktoriaus AutoCAD 2013 - 2020 (arba kitos AutoCAD pagrindu veikiančios CAD programinės įrangos) terpėje;
  • jei kompiuteryje įdiegtas ir AutoCAD, ir BricsCAD, veikia abiejų grafinių redaktorių terpėse;
  • 30 dienų nemokamas bandomasis laikotarpis;
  • galimybė įdiegti nemokamą priedą Skaitop_GMS, kuris konvertuoja į brėžinį atitinkantį programos GeoMap topografinių duomenų tikrinimo standartą. Veikia grafinių redaktorių AutoCAD Map (Civil) 2010 - AutoCAD Map (Civil) 2020 terpėje;
  • nemokama, atviro kodo (VBA) Microsoft Excel 97-2003 darbaknygė "Geodezinių matavimų skaičiavimai, matuotų taškų importas" (taip pat Leica, GeoMax instrumentų formatų ir kodų sąrašų rinkmenos, bei kitos reikalingos rinkmenos).

Programos ekranvaizdžiai: 

skaitopo meniu

 1 pav. Programos meniu ir įrankių juostos