Programinė įranga:

 • ZKada - žemės sklypų kadastro duomenų bylų parengimui ir ŽPDRIS erdvinių objektų atributinės informacijos tvarkymui;
 • SkaiTopas - topografinių erdvinių duomenų rinkinių parengimui (GKTR 2.11.03:2014);
 • Coordinate Extractor - programa perkelia brėžinyje nurodytų taškų koordinates į tekstinį failą, kurį vėliau galima panaudoti GPS imtuvuose arba elektroniniuose tacheometruose lauko matavimo arba nužymėjimo darbuose;
 • Txt to Dxf converter - konvertuoja tekstinėje rinkmenoje išsaugotus geodezinės nuotraukos duomenis į 12 versijos DXF formato rinkmeną, kurioje kiekvienas taškas aprašomas bloku su atributais.

Geodezinių darbų paslaugos:

 • Topografiniai planai;
 • Inžinerinių tinklų planai (kontrolinės geodezinės nuotraukos);
 • Nužymėjimai vietovėje;
 • Statinių išpildomieji planai (kontrolinės geodezinės nuotraukos);
 • Techninės niveliacijos ėjimai;
 • Statybiniai-inžineriniai geodeziniai tyrinėjimai;
 • Žemės sklypų kadastriniai matavimai.